Особи похилого віку

   Відділення соціальної допомоги вдома (далі – відділення) є структурним підрозділом Запорізького
міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі -
територіальний центр).
Відділення утворюється для надання соціальної послуги за місцем проживання/перебування не
менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою
рухової активності (мають III, IV і V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги,
надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком:
- похилого віку;
- особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на
постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
- хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності,
але не більш як чотири місяці).
Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового
стороннього догляду.
Право на позачергове надання соціальної послуги відділенням мають одинокі ветерани війни, особи,
на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і
віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи,депортовані за національною ознакою.

Відділення може надавати соціальну послугу догляд вдома громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування,
але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
Надання соціальної послуги догляд вдома таким громадянам здійснюється за плату відповідно до
тарифів на платні соціальні послуги.
2. Відділення денного перебування (далі - відділення) є структурним підрозділом територіального центру
.
Відділення утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадянам похилого віку, особам
з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що мають збережену рухову активність або її часткове
порушення, на день.

Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних
протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної
адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання
виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності,
відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства,
самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб,
організації дозвілля і відпочинку.
Надання соціальних послуг у відділенні здійснюється безоплатно за рахунок коштів бюджету міста.
Громадяни мають право на отримання соціальних послуг в одному відділенні денного
перебування територіального центру.