Діти з інвалідністю

 Відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (далі – відділення) є структурним підрозділом Запорізького  міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр).

 Відділення утворюється для здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей віком до 3-х років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Діти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних розумових, соціальних здібностей з метою реалізації особистого потенціалу та надання соціальної послуги денного догляду.В

  Відділення забезпечує тимчасове перебування та перебування в стаціонарному режимі Дітей на безоплатній основі.

  Відділення забезпечує:

1) виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України  «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Дітей на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство.

2) створення умов для зменшення та подолання фізичних,   психічних,   інтелектуальних,   сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

3) створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Дітей;

4) проведення   комплексу заходів з ранньої та  з соціальної реабілітації (абілітації), психологічної (психолого-педагогічної), фізичної реабілітації відповідно до потреб Дитини. Реабілітаційні заходи   проводяться   виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації (далі ІПР), із залученням до участі в цьому процесі  їхніх батьків або законних представників Дітей;

5) підготовку батьків або законних представників Дітей до продовження (у разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами відділення;

6) оперативне коригування (за потреби) ІПР Дітей в частини зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

7) співпраця з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

  Відділення у разі потреби та в межах фінансових можливостей територіального центру забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах міста) Дітей, які проходять реабілітацію у відділенні, зокрема перевезення від місці їхнього проживання/перебування до місця розташування відділення  та у зворотному напрямку.